Informacja o zatwierdzeniu nowej Taryfy

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 15.06.2022 r. opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzję nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dnia 25.05.2022 roku o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat.:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-070-1-373a-25-2019-z-dn-25-05-2022-r.html

Prosimy o zapoznanie się z nowymi stawkami opłat opublikowanymi na powyższej stronie lub stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZGK w Mińsku Mazowieckim:

https://gzgk-minsk-mazowiecki.bip-e.pl/gzg/cennik-uslug/4078,Cennik-uslug-wodociagowych-i-kanalizacyjnych.html

Nowe stawki cen i opłat obowiązują od 23.06.2022 roku, z tym dniem przestaje obowiązywać taryfa tymczasowa.

Zgodnie z  art. 24f ust 1. ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/

Dodatkowo pod artykułem załączono do pobrania decyzję nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dnia 25.05.2022 roku o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat.

Załączniki1 plik(i)
  • Decyzja nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dn. 25.05.2022 r. Pobierz plik
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry