Edukacja o wodzie

OGÓLNE INFORMACJE

Woda to związek chemiczny o wzorze H2O, który występuje w  różnych stanach skupienia w zależności od warunków. Toteż w warunkach standardowych występuje w stanie ciekłym, w stanie gazowym – jako para wodna, w stanie stałym – jako lód.

Woda to jeden z najważniejszych składników naszego organizmu, jednakże w ciągu dnia tracimy jej ok. 2,5-3 litrów, zarówno w wyniku pracy nerek czy podczas wydzielania potu. Należy zatem uzupełniać te niedobory z zewnątrz, woda pełni bowiem wiele ważnych funkcji, m.in.: jest składnikiem płynów ustrojowych - w tym krwi, limfy, żółci, płynu mózgowo-rdzeniowego czy soków trawiennych. Ponadto umożliwia przemiany metaboliczne i oczyszczanie organizmu.

CZY WODĘ Z KRANU MOŻNA PIĆ BEZ PRZEGOTOWANIA?

Pojawia się zatem pytanie czy chcąc redukować ilość plastikowych butelek w celu ochrony naszego środowiska możemy pić wodę z kranu bez przegotowania? Odpowiedź jest następująca: zimna woda dostarczona klientom z sieci do budynku (do głównego wodomierza) spełnia wymogi odpowiednich przepisów i można ją pić bez przegotowania.

JAK SPRAWDZA SIĘ JAKOŚĆ WODY I KTO ZA TE BADANIA ODPOWIADA?

Jakość wody kontrolowana jest aż do wodomierza Klienta. Woda, poddawana jest licznym kontrolom, które są dokonywane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Musi ona spełniać odpowiednie kryteria jakościowe. Woda wpływa również do sieci wewnętrznej i jedynie od Was zależy utrzymanie jej jakości. Na sieć wewnętrzną składają się rury, przyłącza, krany oraz zawory będące poza wodomierzem. Posiadanie plomby dobrej jakości i utrzymywanie jej w dobrym stanie to sposób na zabezpieczenie jakości waszej wody.

JAK ODCZYTAĆ WODOMIERZ?

Wodomierz w większości przypadków znajduje się w piwnicy, kotłowni bądź studzience wodomierzowej, która znajduje się na zewnątrz budynku. Odczyty wodomierza są podawane w metrach sześciennych ( m³ ) i mówią nam o liczbie m³ jaka została zużyta w ostatnim okresie obliczeniowym. Aby określić liczbę zużytych m³ wody należy odjąć liczbę widniejąca na poprzednim odczycie od odczytu aktualnego. Przy czym należy pamiętać, że na większości wodomierzy trzy ostatnie cyfry po prawej stronie są zazwyczaj w kolorze czerwonym i nie są one odczytywane. Cyfry po lewej stronie wodomierza to liczby jednostek bilingowych ( m³ ), które przepłynęły przez wodomierz.

  • 1 m³ stanowi jednostkę bilingową
  • 1 m³ to 1000 litrów
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry