06.05.2024

Prace konserwacyjne w dniu 09.05.2024 r. na sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że w dniu 9.05.2024 r w godzinach 09.00-14.00 wykonywane będą prace konserwacyjne na sieci
wodociągowej.
W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
- Huta Mińska ul. Leśna ( od ul. Mińskiej do Nowej)
- Marianka ul. Wspólna ( od ul. Wczasowej do Miodowej)
- Marianka ul. Rodzinna, Klonowa, Cicha, Graniczna.

 

Czytaj więcej
Prace konserwacyjne w dniu 09.05.2024 r. na sieci wodociągowej
06.05.2024

Prace konserwacyjne w dniu 07.05.2024 r. na sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Janowie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że w dniu 7.05.2024 r w godzinach 11 .00- 15.00 wykonywane będą pilne prace konserwacyjne na sieci wodociągowej zasilanej w ze Stacji Uzdatniania Wody w Janowie.
W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w budynkach komunalnych w miejscowości Janów ( ul. Osiedlowa) oraz nastąpi spadek ciśnienia wody w miejscowościach: Janów, Budy Janowskie, Nowe Osiny, Kolonia Janów, Mikanów, Targówka, Chmielew, Barcząca, Budy Barcząckie, Marianka, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Ignaców, Dziękowizna, Anielew.

 

Czytaj więcej
Prace konserwacyjne w dniu 07.05.2024 r.  na sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Janowie
14.02.2024

Ocena jakości wody dla wodociągu Janów z dnia 6 lutego 2024 r. HK.903.34.2024

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 ust. 1 w związku z § 20 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.),
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego JANÓW.

Czytaj więcej
14.02.2024

Ocena jakości wody dla wodociągu Zamienie z dnia 6 lutego 2024 r. HK.903.50.2024

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 ust. 1 w związku z § 20 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.),
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego ZAMIENIE.

Czytaj więcej
18.01.2024

Awaria sieci wodociągowej w dniu 18 - 23 stycznia 2024 r. miejscowość Arynów

Informujemy, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniach 18-19.01.2024 r. oraz 22-23.01.2024 r.wystąpi przerwa w dostawie wody w sieci wodociągowej w miejscowości Arynów dotyczącej domów o nr od 38 do 51A ( za torami). Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
Awaria sieci wodociągowej w dniu 18 - 23 stycznia 2024 r.  miejscowość Arynów
08.01.2024

OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA – JANÓW

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że prace związane z budową I etapu kanalizacji sanitarnej w Janowie, zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie części sieci kanalizacji sanitarnej – od 04 stycznia 2024 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA – JANÓW
08.01.2024

OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA ul. Ks. A Tyszki Dziękowizna

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dziękowiźnie, zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej – od 01 grudnia 2023 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA  ul. Ks. A Tyszki Dziękowizna
20.12.2023

Życzenia Świąteczne

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024

życzą

Małgorzata Komuda-Ołowska

Kierownik i Pracownicy GZGK w Mińsku Mazowieckim 

Czytaj więcej
Życzenia Świąteczne
11.12.2023

Awaria sieci wodociągowej Maliszew, Grębiszew i Józefów w dniu 11.12.2023 r.

Czytaj więcej
Awaria sieci wodociągowej Maliszew, Grębiszew i Józefów w dniu 11.12.2023 r.
29.11.2023

Awaria sieci wodociągowej ul. Graniczna m. Huta Mińska oraz m. Gliniak w dniu 29.11.2023 r.

Czytaj więcej
Awaria sieci wodociągowej ul. Graniczna m. Huta Mińska oraz m. Gliniak w dniu 29.11.2023 r.
27.11.2023

Komunikat Nr 05/2023 z dnia 27.11.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

dotyczacy obniżki cen za wodę przysługującej wszystkim Odbiorcom pobierającym wodę z SUW Zamienie w okresie od 15.09.2023 r. do 09.11.2023 r. w związku z warunkowym dopuszczeniem wody do spożycia. 

Czytaj więcej
Komunikat Nr 05/2023 z dnia 27.11.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
10.11.2023

KOMUNIKAT nr 8 z dnia 09.11.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

o przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zamienie zaopatrującego miejscowości: Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka,
Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew.

Czytaj więcej
KOMUNIKAT nr 8 z dnia 09.11.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
10.11.2023

Komunikat Nr 04/2023 z dnia 10.11.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie

Czytaj więcej
Komunikat Nr 04/2023 z dnia 10.11.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
21.09.2023

Komunikat Nr 03/2023 z dnia 21.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie 

Czytaj więcej
Komunikat Nr 03/2023 z dnia 21.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
20.09.2023

KOMUNIKAT nr 6 z dnia 20.09.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zamienie zaopatrującego miejscowości: Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka,
Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew.


 

Czytaj więcej
KOMUNIKAT nr 6 z dnia 20.09.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
19.09.2023

Awaria sieci wodociągowej SUW Janów

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że w dniu 19.09.2023 r. (wtorek) w godz. od 800 do 1400 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody. 

Ograniczenia dotyczyć będą miejscowości:

Janów:

ul. Górna

ul. Wschodnia

ul. Warszawska

Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na okres planowanej przerwy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Czytaj więcej
Awaria sieci wodociągowej SUW Janów
18.09.2023

Prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu w dniach 19 i 20 września 2023 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że w porze nocnej w dniach 19.09.2023 r. (wtorek) oraz 20.09.2023 r. (środa) wykonywane będą prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu. W związku z powyższym wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach nocnych (około 22.00 -00.00) .  

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
Prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu w dniach 19 i 20 września 2023 r.
18.09.2023

Komunikat Nr 02/2023 z dnia 18.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, Konsumentów wody dostarczanej z wodociągu publicznego Stacji Uzdatniania Wody Zamienie (zwanej dalej SUW Zamienie), że wodę z wodociągu będzie można spożywać w momencie odwołania zakazu spożywania wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.  

Prosimy nadal o zastosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

Próby wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych zostały pobrane w dniu 15.09.2023 r.  Wyniki badań jakie otrzymaliśmy z akredytowanego laboratorium w dniu 18.09.2023 r. wskazują, że próby wody podawanej do sieci wodociągowej nie zawierają zanieczyszczeń bakteriami z grupy coli, a także bakteriami E.coli (tj. Escherichia coli) oraz eneterokokami. Podwyższona natomiast jest liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ﹾC.

Sprawozdania z badań z dnia 15.09.2023 r. zostały przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w dniu 18.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim w dniu 18.09.2023 r. pobrał próby wody uzdatnionej SUW Zamienie do badań. Wynik tej próby powinien być znany w środę 20.09.2023 r./ czwartek 21.09.2023 r.

Na podstawie uzyskanych badań z próby z dnia 15.09.2023 r. oraz z dnia 18.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim będzie decydował o tym czy woda zostanie dopuszczona do spożycia przez konsumentów.

Decyzji ww. sprawie możemy spodziewać się do 21 września 2023 r. czwartek.

Obecnie nadal trwają prace dotyczące dezynfekcji wody podchlorynem sodu celem doprowadzenia wody do norm określonych dla parametrów mikrobiologicznych. W celach prewencyjnych woda będzie poddawana dezynfekcji przez cały okres prac na technologii uzdatniania wody SUW Zamienie. O terminie zakończenia prac i zakończeniu dezynfekcji poinformujemy odrębnym komunikatem.

Punkty zastępczego poboru wody do celów spożywczych przez ludzi nadal będą zaopatrywane w wodę butelkowaną, do odwołania.  

Prosimy śledzić stronę internetową Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ww.gzgk.pl   oraz Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl  na których będziemy publikować kolejne komunikaty w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie.

 

Komunikaty zostaną również rozwieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, którego mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z SUW Zamienie.

 

Kierownik Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Małgorzata Komuda-Ołowska  

 

Czytaj więcej
Komunikat Nr 02/2023 z dnia 18.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Mińsku Mazowieckim w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie
15.09.2023

Wykaz punktów zastępczych poboru wody do spożycia dla mieszkańców sołectw zaopatrywanych w wodę przez SUW Zamienie:

1.        Zamienie, ul. Kościelna 31,

2.        Cielechowizna 7,

3.        Chochół 48,

4.        Grabina, ul. Dywizjonu 303/2,

5.        Gamratka 20A,

6.        Józefów, ul. Spacerowa 22,

7.        Kluki 20,

8.        Grębiszew, ul. Wspólna 34,

9.        Wólka Iłówiecka 5A

10.     Iłówiec 8,

11.     Podrudzie, ul. Willowa 49

12.     Cielechowizna 7

13.     Chochół 48

14.     Maliszew, ul. Leśna 18

15.    Gliniak, ul. Mazowiecka 69 

Czytaj więcej
Wykaz punktów zastępczych poboru wody do spożycia dla mieszkańców sołectw zaopatrywanych w wodę przez SUW Zamienie:
15.09.2023

Komunikat Nr 01/2023 z dnia 15.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z komunikatami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim od dnia 15.09.2023 roku (piątek) do odwołania woda z wodociągu zasilanego przez SUW Zamienie w miejscowościach Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka, Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew nie nadaje się do spożycia. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

Jednocześnie ponownie informujemy, że na terenie SUW Zamienie trwa modernizacja obiektu celem wprowadzenia nowej technologii uzdatniania wody.

Obecnie trwają prace dotyczące dezynfekcji wody podchlorynem sodu celem doprowadzenia wody do norm określonych dla parametrów mikrobiologicznych. W celach prewencyjnych woda będzie poddawana dezynfekcji przez cały okres prac na technologii uzdatniania wody SUW Zamienie.

Próby wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych zostały pobrane w dniu 15.09.2023 r. Wyniki powinniśmy poznać najwcześniej 18 września 2023 r. Jeśli wyniki badań wody będą zgodne z normami dla parametrów mikrobiologicznych Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim będzie podejmował decyzje o odwołaniu zakazu.    

Punkty zastępczego poboru wody do celów spożywczych przez ludzi zostaną uruchomione w sołectwie u Sołtysów według wykazu w dniu 15.09.2023 r. od godziny 18.00 – wodę do spożycia będzie można pobrać w butelkach i workach.   

Prosimy śledzić stronę internetową Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ww.gzgk.pl   oraz Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl  gdzie będziemy publikować kolejne komunikaty w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie.

Komunikaty zostaną również rozwieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, którego mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z SUW Zamienie.

 

Kierownik Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Małgorzata Komuda-Ołowska  

 

W załączeniu do pobrania Komunikat Nr 5 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

Czytaj więcej
Komunikat Nr 01/2023 z dnia 15.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Mińsku Mazowieckim w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie
13.09.2023

Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej ul. Mińska w miejscowości Stojadła

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, iż w dniu 14.09.2023 r. w związku z pracami konserwacyjnymi w studni wodomierzowej nastąpi wstrzymanie dostawy wody do budynków na ul. Mińskiej w miejscowości Stojadła w godzinach 8.00-10.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej ul. Mińska w miejscowości Stojadła
12.09.2023

Awaria sieci wodciągowej

Informujemy, że z powodu awarii na sieci wodociągowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Królewcu w dniu dzisiejszym (12.09.2023 r) wystąpi przerwa w dostawie wody w sieci wodociągowej w miejscowościach Arynów, Brzóze, Dłużka, Żuków, Borek Miński.

Awaria jest w trakcie usuwania, za utrudnienia przepraszamy.

 

Czytaj więcej
Awaria sieci wodciągowej
11.08.2023

Prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu w nocy z dnia 16 na 17 sierpnia 2023 roku

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że w porze nocnej z dnia 16 na 17 sierpnia 2023 r. wykonywane będą prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu. W związku z powyższym wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach nocnych (około 22.00 -04.00)  miejscowościach: Zamienie, Podrudzie, Gamratka,      Iłówiec, Wólka Iłówiecka, Grębiszew, Józefów,  Prusy, Maliszew, Grabina, Tartak, Cielechowizna,  i Chochół.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
22.06.2022

Informacja o zatwierdzeniu nowej Taryfy

Informacja o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowego cennika opłat za usługi dostaw wody i odbioru ścieków obowiązującymi od 23.06.2022 r.

Czytaj więcej
26.05.2022

Informacja e-Usługi

W związku z realizowanym projektem „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 – nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”, uruchomiliśmy portal e-usługa (kliknij E-bok). 

Czytaj więcej
25.05.2022

Odczyt radiowy z podliczników

W związku z licznymi pytaniami odbiorców informujemy, iż istnieje możliwości odczytów radiowych z podliczników (wodomierzy ogrodowych, ściekomierzy) po zamontowaniu odpowiednio dobranych urządzeń zgodnych ze standardem odczytu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry