KOMUNIKAT nr 6 z dnia 20.09.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
KOMUNIKAT nr 6 z dnia 20.09.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, na podstawie
sprawozdania cząstkowego nr OL-LBW.9051.1.922/n.2023 z dnia 20.09.2023 r. z badań
próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Zamienie informuje, że jakość wody uległa
poprawie (nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli), jednak do czasu otrzymania
pełnego wyniku badania bakteriologicznego zawierającego informację dotyczącą parametru
ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, woda jest warunkowo przydatna do spożycia,
kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo
oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty)
i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
w sprawie przydatności wody do spożycia.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na
stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku
Mazowieckim.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim
dr n. med. Dorota Ziuzia-Lipiec
Specjalista Epidemiolog
/ podpisano elektronicznie /

Załączniki1 plik(i)
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry