KOMUNIKAT nr 8 z dnia 09.11.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
KOMUNIKAT nr 8 z dnia 09.11.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

KOMUNIKAT NR 8 z dnia 9 listopada 2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zamienie gmina Mińsk Mazowiecki zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka, Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, na podstawie analizy sprawozdania z badań Nr OL-LBW. 9051.1.1178/n.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zamieniu.

Przywrócenie przydatności wody do spożycia dotyczy miejscowości: Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka, Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew. Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn.zm.).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim
dr n. med. Dorota Ziuzia-Lipiec
Specjalista Epidemiolog
/ podpisano elektronicznie /

 

Załączniki1 plik(i)
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry