Odczyt radiowy z podliczników

W związku z licznymi pytaniami odbiorców informujemy, iż istnieje możliwości odczytów radiowych z podliczników (wodomierzy ogrodowych, ściekomierzy) po zamontowaniu odpowiednio dobranych urządzeń zgodnych ze standardem odczytu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Kompatybilny wodomierz i nakładka radiowa z systemem e-usług „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców” to wodomierz firmy Apator model JS Smart+ o średnicy DN15  lub DN20 ze zintegrowaną nakładką radiową AT-16-2.

Koszt zakupu oraz montażu wodomierza ogrodowego jest po stronie odbiorcy.

Zgłoszenie nowego wodomierza można dokonać poprzez stronę z e-rejestaracją zgłoszeń: https://ebok.gzgk.pl:444/Home/Zgloszenie lub na adres e-mail zakładu: sekretariat@gzgk.pl 

Po zamontowaniu urządzeń zostanie wykonany odbiór, spisanie protokołu przez konserwatorów w celu przekazania ich do eksploatacji.

Po pozytywnym odbiorze, inwestor będzie miał możliwość rozliczania z podlicznika, ilości pobranej wody bez naliczania dodatkowych opłat za odbiór ścieków.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry